Sadzobník pokút BL

Pokuty sú jedným z nástrojov dodržiavania pravidiel Business League. Sú zavedené predovšetkým preto, aby bola dodržiavaná fair-play hra.

Tímy sú povinné zaplatiť prípadnú pokutu vždy do piatku aktuálneho hracieho týždňa, v ktorom bol udelený trest, na náš účet SK71 1100 0000 0029 4808 2978. V správe pre príjemcu je potrebné zadať meno tímu. Pokuty majú finančnú i bodovú povahu.


Sadzobník trestov:

1. Žiadosť o preloženie zápasu viac ako 24 hodín pred zápasom: Len 1 možné preloženie zápasu a pokuta 20 €.

2. Telefonické ospravedlnenie za nenastúpenie na zápas menej ako 24 hodín pred zápasom: Kontumácia zápasu a pokuta 15 €.

3. Nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Kontumácia zápasu, pokuta 15 € a – 2 body

4. Opakované nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.

5. Strata lopty: Tím, ktorý zakopol a následne nenašiel loptu – pokuta 20 €.

6. Červená karta: Pokuta 6 € pre tím a stop na 1 zápas dotyčného hráča. Pri závažnom porušení pravidiel možný vyšší zápasový aj finančný trest (najmä v prípade inzultácie).

7. Zaradenie do hry hráča, ktorý nie je na súpiske daného tímu: Kontumácia a ďalej trest podľa rozhodnutia organizátorov Business League.

8. Nesplnenie povinnosti podpisu kapitána v zápise o stretnutí pred a po zápase: Pokuta 2 €/zápas.

9. Poplatok za zmenu názvu tímu: 5 € 


Záväzný výklad sadzobníka pokút vydávajú organizátori Business League.